• Users Online: 643
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Formosan wood mice (Apodemus semotus) exhibit more exploratory behaviors and central dopaminergic activities than C57BL/6 mice in the open field test

Shieh Kun-Ruey, Yang Shu-Chuan

Year : 2020| Volume: 63| Issue : 1 | Page no: 27-34

   This article has been cited by
 
1 Behavioral abnormalities in C57BL/6 mice with chronic ulcerative colitis induced by DSS
Yuxin Zhou, Gang Ji, Xiaoyi Yang, Zhenhua Chen, Liangliang Zhou
BMC Gastroenterology. 2023; 23(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Xiaoyao Pill Improves the Affective Dysregulation of Sleep-deprived Female Mice by Inhibiting Brain Injury and Regulating the Content of Monoamine Neurotransmitter
Yujie Li, Dandan Wei, Minghao Zhang, Tiantian Yue, Huimin Du, Qi Liu, Shihu Gan, Hanbin Liu, Yijie Dong, Xinyue Qiao, Yichi Zhang, Liping Yang
Current Pharmaceutical Biotechnology. 2022; 23(8): 1080
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Regular fecal microbiota transplantation to Senescence Accelerated Mouse-Prone 8 (SAMP8) mice delayed the aging of locomotor and exploration ability by rejuvenating the gut microbiota
Nana Zhang, Yan Zhang, Zikai Wang, Fei Pan, Rongrong Ren, Zhengpeng Li, Huijun Zhao, Xi Luo, Zongwei Li, Lei Wang, Rui Mo, Gang Sun, Lihua Peng, Ming Ni, Yunsheng Yang
Frontiers in Aging Neuroscience. 2022; 14
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Evaluation of the pharmacological effects and exploration of the mechanism of traditional Chinese medicine preparation Ciwujia tablets in treating insomnia based on ethology, energy metabolism, and urine metabolomic approaches
Hongda Liu, Le Yang, Chunlei Wan, Zhineng Li, Guangli Yan, Ying Han, Hui Sun, Xijun Wang
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Traditional herbal formula Jiao-tai-wan improves chronic restrain stress-induced depression-like behaviors in mice
Yueheng Tang, Hongzhan Wang, Kexin Nie, Yang Gao, Hao Su, Zhi Wang, Fuer Lu, Wenya Huang, Hui Dong
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2022; 153: 113284
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Partial resistance to citalopram in a Wistar–Kyoto rat model of depression: An evaluation using resting-state functional MRI and graph analysis
Qi Li, Wentao Zhao, Sha Liu, Yu Zhao, Weixing Pan, Xiao Wang, Zhifen Liu, Yong Xu
Journal of Psychiatric Research. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The effect and mechanism of Jiao-tai-wan in the treatment of diabetes mellitus with depression based on network pharmacology and experimental analysis
Yueheng Tang, Hao Su, Hongzhan Wang, Fuer Lu, Kexin Nie, Zhi Wang, Wenya Huang, Hui Dong
Molecular Medicine. 2021; 27(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Intranasal administration of DHED protects against exhaustive exercise-induced brain injury in rats
Guangcong Peng,Huaping Zheng,Chunyi Wu,Chongyun Wu,Xu Ma,Jing Xiong,Jun Hou,Limei Zhang,Luodan Yang,Hongying Pan
Brain Research. 2021; : 147665
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 The Antioxidant Effects of Whey Protein Peptide on Learning and Memory Improvement in Aging Mice Models
Xiao-Chen Yu,Zhen Li,Xin-Ran Liu,Jia-Ni Hu,Rui Liu,Na Zhu,Yong Li
Nutrients. 2021; 13(6): 2100
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Mucuna pruriens Administration Minimizes Neuroinflammation and Shows Anxiolytic, Antidepressant and Slimming Effects in Obese Rats
Renata leite Tavares,Maria Helena Araújo de Vasconcelos,Maria Letícia da Veiga Dutra,Aline Barbosa D’Oliveira,Marcos dos Santos Lima,Mirian Graciela da Silva Stiebbe Salvadori,Ramon de Alencar Pereira,Adriano Francisco Alves,Yuri Mangueira do Nascimento,Josean Fechine Tavares,Omar Guzman-Quevedo,Jailane de Souza Aquino
Molecules. 2020; 25(23): 5559
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article